პროექტის მენეჯერი

მდებარეობა: ბათუმი

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი

განათლება: ბაკალავრი ინჟინერიაში;
გამოცდილება: 5 წელზე მეტი გამოცდილება წარმატებულ პროექტ მენეჯმენტში (მათ შორის
MEP);
გამოგვიგზავნეთ თქვენი CV ელ. ფოსტაზე: g.valevich@meppers.com

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ძირითადი პასუხისმგებლობები „დასაქმებულისა“ არის პროექტის დროული
  დასრულება შეთანხმებულ ბიუჯეტში შესაბამისი ხარჯით და იმ რესურსით,
  რომ არ მოხდეს ხარისხის და უსაფრთხოების ხარჯზე რაიმე კომპრომისის
  გაკეთება.
 • დაესწროს რეგულარულ კრებებს (სამუშაოს პროგრესზე, კოორდინირებაზე,
  დიზაინზე და ა.შ.) „დასაქმებულის“ კონტრაქტორთან და
  კონსულტანტთან, რათა განიხილონ ძირითადი საკითები პროექტზე და
  მიიღონ ეფექტური მაკორექტირებელი ზომები;
 • პროექტის ბიუჯეტის და განრიგის მონიტორინგი და შესრულების
  ზედამხედველობა დროის, ხარისხის და ბიუჯეტის აღსრულებადობის
  კუთხით;
  დიზაინის გუნდის კოორდინირება დიზაინთან დაკავშირებით;
  პერიოდული ანგარიშგებების მომზადება მენეჯმენტისთვის ბიუჯეტზე, მის
  ცვლილებებზე და ცვლილებების პრეტენზიებზე, განრიგზე, დავებზე,
  მომავალ ღონისძიებებზე და უსაფრთხოების წესებზე;
 • ყოველთვიური ანგარიშგების მომზადება სამუშაოს პროგრესზე (ე.წ. „ფორმა 2
  შუალედური და საბოლოო შესრულების აქტი);
 • უზრუნველყოს, რომ ნებისმიერი შესრულებული სამუშაო თანხვედრაშია
  ხელშეკრულბასა და მის ტექნიკურ თუ რაოდენობრივ (BOQ)
  დანართებთან;
 • უზრუნველყოფა, რომ ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მოთხოვნები
  დაცულია და შეესაბამება შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნებს;
 • უზრუნველყოს მენეჯრული და ტექნიკური დახმარება პროექტში ჩართული
  ნებისმიერი პირისთვის;
 • ნახაზების, სპეციფიკაციების და სამუშაოს სტეიტმენტების ანალიზი, რათა
  მომზადდეს ღონისძიებების სქემა პროექტის რესურსის გამოყენების და
  განრიგთან შესაბამისობის კუთხით;
 • პროგრამის დაპროექტებაზე, მათ შორის ინტერფეისსა და რისკების ანალიზზე
  შესაბამისი ანალიზი;
 • პროგრამის განხორციელება და პროექტის კონტროლი KPI-ების მიხედვით;
 • პროგრამის პოლიტიკის და პროცედურების განხორციელება სათანადოდ;
 • განახორციელოს მოქმედებები და გამოსწორების ღონისძიებები, რათა პროექტი
  დროულად განხორციელდეს.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრი ინჟინერიაში;
 • 5 წელზე მეტი გამოცდილება წარმატებულ პროექტ მენეჯმენტში (მათ შორის
  MEP);
 • ინგლისურის სრულყოფილად ცოდნა;
 • ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარი;
 • ძლიერი პერსონალური უნარები AutoCad; MS Office-ში (Excel, Word, Power
  Point) მუშაობაში;
 • გამოცდილება მსხვილ და მრავალფეროვან ერთდროულ გამოწვევებზე
  დაძლევასთან დაკავშირებით, შესაბამისი ცოდნა შესაბამის
  დისციპლინებში;
 • პროექტის მენეჯმენტის პროგრამის (software) სათანადო ცოდნა.
 • პროექტების ჩამოყალიბება და მონიტორინგი.